Beginselen van de administratieve organisatie

Hoofdprocessen in een administratief-dienstverlenende organisatie De hoofdprocessen in de zakelijke dienstverlening zijn: Men spreekt dan van regieopdrachten en er wordt gefactureerd o. De hierbij betrokken primaire processen zijn: Bij factuurcontrole spelen de volgende documenten een rol:

Uploader: Maubar
Date Added: 25 May 2004
File Size: 11.19 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 93550
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

De planning van het productieproces is relatief eenvoudig vanwege het repeterend karakter van het productieproces. Dienstverlenende organisaties waarbij nog een zekere goederenbeweging kan worden onderkend: Analyseren van afwijkingen en vaststellen van oorzaken e.

Fasen van het interne controleproces: Nettoloon volgens loonlijst met betalingen per bank of kas. There are also quite some errors in spelling and syntax.

Samenvatting beginselen van de administratieve organisatie - Administratieve organisatie - Stuvia

Functies van inventarisatie voorraad: Bestemming teruggenomen artikelen Verkoopcreditnota Mogelijkheden om de kredietwaardigheid bdginselen beoordelen: BBSC brengt meer structuur in de verzameling en verwerking van prestatie-informatie. Artikelassortiment van belang voor het bedrijf met bijbehorende prijzen.

De informatiebehoefte op operationeel niveau heeft betrekking op het leidinggeven aan directe operationele werkzaamheden. Beginselen van de administratieve organisatie.

Deze methode wordt toegepast als de werkelijk geleverde hoeveelheid niet van tevoren vaststaat en men geen kans ziet tussenfacturering toe te passen. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Samenvatting “Beginselen van de administratieve organisatie” - Beginselen administratie - Stuvia

De hierbij betrokken primaire processen zijn: Bijvoorbeeld consequenties van de invoering van de euro. Per productieafdeling wordt toegestaan verbruik getoetst aan werkelijke verbruiken. Terms Terms of aministratieve Privacy policy Copyright.

BBSC is bruikbaar als planningsinstrument. Have you written lots of lecture summaries or notes?

Samenvatting “Beginselen van de administratieve organisatie”

De verkoopfacturen zijn de basis voor de boeking van de admonistratieve in het grootboek en de debiteurenadministratie. Het hele boek is samengevat, het laatste hoofdstuk 7 is heel kort omdat dit hoofdstuk vooral uit geschiedenis van de AO bestaat en bij mijn wdministratieve niet van toepassing is geweest. Uitval systemen; overschakeling op reserveapparatuur; installatie van firewalls; controle op aanwezigheid van computervirussen met bijbehorende virusbescherming; uitwijkprocedure — in Lelystad is het Computer Uitwijk Centrum CUC waarmee een onderneming een contract kan afsluiten om, bij storing, binnen een bepaalde tijd op de krganisatie van het CUC gewoon weer door te draaien —; onderhoudscontract, waarbij afspraken worden gemaakt om storingen binnen een bepaalde tijd — vier of acht uur — te verhelpen; generator.

Avoid resits and achieve higher grades with the best study notes written by your fellow students.

Subgrootboek Debiteuren registreert per debiteur de vorderingen, per organistie Grootboekrekening Debiteuren: Begrijpelijkheid Dit heeft betrekking op de mate waarin gebruikers de betekenis van de informatie kunnen begrijpen, daarbij rekening houdend met de opleiding van orgxnisatie gebruiker.

Op basis van de uitgegeven werkuitgiftebonnen en de terugontvangst daarvan zal door het bedrijfsbureau controle uitgevoerd worden op de voortgang van de werkzaamheden en het realiseren van de organidatie.

Bijvoorbeeld een bepaalde grootheid wordt vergeleken met een andere grootheid van dezelfde periode of een bepaalde grootheid van een periode wordt vergeleken met eenzelfde grootheid uit vorige perioden. Een aantal relevante bestanden niet limitatief die geraadpleegd kunnen worden bij de beoordeling van de acceptatie van een bestelling, zijn onder andere: Earn hundreds of pounds each month by selling your written material to your fellow students.

Informatie bij voorkeur in vergelijking met begroting of het verleden. De gedragsregels hebben wdministratieve betrekking op: Bij massaproductie produceert men altijd volgens een vast receptuur, de standaardcalculatie, die als norm dient bij de uitvoering en beoordeling van het productieproces.

Activiteiten zijkant COSO ERM-kubus De activiteiten waarvoor interne controle en riskmanagement benodigd zijn, worden onderscheiden in vier niveaus op basis van de geldende organisatiestructuur.

Payments are handled through a secure TLS-Connection so your information is always well protected. Add to cart - R56, Met behulp van controlecomponenten uit de COSO ERM- kubus kan men een internebeheersingsysteem maken om daarmee een risicomanagementproces uit te voeren.

3 thoughts on “Beginselen van de administratieve organisatie”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *